Organisationen er en forudsætning for, at en strategi kan føres ud i livet. Det er strukturen, som sikrer ansvarsfordelingen i organisationen. Strukturen kombineret med entydige regler og procedurer gør beslutningsprocessen mere effektiv.

Arbejdet med struktur er en dynamisk proces, som er direkte koblet til det, der sker på markedet og hos kunderne. Derfor er det vigtigt, at virksomheden løbende arbejder med strukturen i forhold til dens omverden.

 
forretningsudvikling

organisationsudvikling

lederudvikling