Strategien er der, hvor det hele starter. Hvad er virksomhedens eksistensberettigelse? Hvem er kunderne, og hvad er deres behov?

HR3D udvikler virksomhedstilpassede strategiforløb, som tager udgangspunkt i virksomhedens egen selvforståelse

- og udfordrer ledelsens og medarbejdernes syn på markedet og kundernes behov.

Når det billede er klart, munder et strategiforløb ud i målrettede strategier og handlingsplaner - hvor nøgleordene er involvering, ansvar og handling.

 
forretningsudvikling

organisationsudvikling

lederudvikling