Strategien er der, hvor det hele starter. Hvad er virksomhedens eksistensberettigelse? Hvem er kunderne,
og hvad er deres behov?

HR3D udvikler virksomhedstilpassede strategiforløb, som tager udgangspunkt i virksomhedens egen selvforståelse- og udfordrer ledelsens og medarbejdernes syn på markedet og kundernes behov.

Når det billede er klart, munder et strategiforløb ud i målrettede strategier og handlingsplaner - hvornøgleordene er involvering, ansvar og handling.
•Strategiprocessen

•Visioner og mål

•Strategier og handlinger

•Værktøjer til udvikling og implementering af strategier